REXCATERING

Aurtengo EA21eko gaia “Ekonomia Zirkularra: Kontsumoa gutxitu” da. Momentu honetan Diagnostiko-fasean gaude eta ikastolan gure diagnostikoa egin dugu. Behatu duguna, zera da: gure birziklatzeko portzentaia %40 ingurukoa dela. Baina Bizkaiko portzentzia %20-a besterik ez dela ikusita, datu ona da. Hala ere, arazo nagusia jantokian dugu. Hemen, taulan ikusten denez, nahiz eta konposta asko egin,  janari asko botatzen jarraitzen dugu.

Irtenbide bat  Rexcatering izan daiteke. Rexcatering da “Hozkailu Solidario” buru den Alvaro Saiz-en egitasmo berria. Berak proposatzen duena da zerbitzen ez den janaria erreskatzea nolabait eta “salgai” ipintzea. Iaz gure ikastolan pilotaje bat egin genuen, eta azalpen gisa bideo bat grabatu zen. Aurten espero dugu udalaren laguntza izatea proiektu hau aurrera eramateko.

Joan zen astean DBH 1. eta DBH 2. mailako eko-ordezkariak joan ziren Rexcatering lokal berria ezagutzera  ( ikusi Udaltaldearen artikulua bere blogean ) eta Alvaroren azalpenak entzutera. EA21eko proiektuan parte hartzen duten eskualdeko eskola guztiek aukera izango dute egitasmo hau ezagutzeko, eta hau izango da Udal Diagnostikoaren ardatz nagusia. 

 

The theme of this year's EA21 is “The Circular Economy: Reduce Consumption”. We are currently in the Diagnostic phase and have been carrying out a diagnosis in the school. What we have observed is that our recycling percentage is about 40%. Given that only 20% of Bizkaia's waste is recycled, this is a good fact. However, the main problem is the canteen and kitchen. Here, as you can see from the table, even though we make a lot of compost, we still throw out a lot of food.

One solution could be Rexcatering. Rexcatering is Alvaro Saiz's new project Alvaro Saiz is the brains behind the " Solidarity Fridge" project. What he proposes is to somehow rescue the food that is not served and “sell” it. At our school last year, we did a pilot scheme and a video was recorded to explain how it is done. This year we hope to have the support of the City Council in carrying out this project.

Last week, co-representatives from Form 2 (Year 8) and Form 3 (Year 9) attended the new Rexcatering site (here's the local Udaltalde article from it`s blog)) and heard Alvaro's explanations. All schools in the region participating in the EA21 project will have the opportunity to learn about this project, which will be the main focus of the School Agenda 21 Municipal Diagnosis.