Zuzendaritza

Zuzendaria: Itsaso Etxebarria
Administrazio-Zuzendaria: Naia Zuluaga
Haur Hezkuntzako Pedagoia Burua: Estibaliz Nobajas               
Lehen Hezkuntzako Pegagoia Burua: Edurne Diez
Bigarren Hezkuntzako Pedagogia Burua: Eguzkiñe Zaldunbide